null
Representanter fra landbruksnæringen og landbruksforvaltningen samlet på Heimdal gård

Statsråden besøkte Alta for å snakke om tørkesituasjon i Finnmark

Landbruks- og matministeren Geir Pollestad valgte å dra til Alta og fokusere på tørkesituasjonen som oppstod i Finnmark tidligere i sommer, bare en måned etter han fikk statsrådsposten. I samråd med Alta kommune og Statsforvalteren i Troms og Finnmark ble Heimdal gård valgt som stedet for ministerbesøk. I tillegg til statsråden møtte flere representanter fra landbruksnæringen, representert ved lokallag, samt representanter for forvaltningen fra blant annet Alta kommune og Statsforvalteren. 

Besøket startet med en prat på tunet, med bidrag fra myndighetene og lokallagene, før alle fortsatte ut på jordet, der diskusjonen om tørkesituasjonen fortsatte. Statsrådbesøket ble avsluttet med intervjuer til media. 

Hittil i år har Alta kommune mottatt over 30 meldinger om produksjonssvikt. Fristen for å søke tilskudd til produksjonssvikt er 31. oktober 2023.