Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen, men det er kommunen du må kontakte hvis du lurer på noe eller trenger hjelp.
Telefon (sentralbord): 78455000
Telefon ansvarlig bostøtte: 90989924
Besøksadresse: Boligservicekontoret, Kongleveien 45, 9510 Alta
Postadresse: Alta Kommune, Postboks 1403, 9506 Alta


Hvem kan få bostøtte?
Hvis du har høye boutgifter, og lav inntekt kan du har rett til bostøtte. Du må være over 18år og boligen din må være helårsbolig med egen inngang, bad og toalett og med mulighet for hvile og matlaging.
Du må være registrert på søknadsadressen i folkeregisteret.
Fristen for å søke er den 25. i hver måned.

Du finner mer informasjon og lenke til søknad her


Du finner mer informasjon fra Husbanken her