Ordfører Monica Nielsen kom med hilsning til ungdomsrådet, hvor hun understrekte viktigheten av ungdomsrådets arbeid. Videre så kom hun med et ønske om at ungdomsrådet skulle delta på åpningen av statsforvalterens Vintermøte i april.

Kaja Kristensen orienterte ungdomsrådet om Huset, og Ann Helen Paulsen orienterte om sitt arbeid som Utekontakt.

Ungdomsrådet gjennomførte valg og her ble Johann Magnusson valgt som leder og Andrea Pedersen nestleder.

I tillegg ble Laila Svaler, Adrian Linnes og Bjørn Kristian Jakobsen valgt inn som utvalgsmedlemmer og Tigran Arayiki, Susanne W. Larsson, Sofie Rantama, Carmen Rødberg, Lene Funk, Lenore Pettersen, Tony Røkenes, Lars Nilsen som vara.

Tigran Arayiki ble valgt til å representere Alta ungdomsråd i Alta Pride 2022.

Andrea Pedersen ble valgt til å ha appell for Alta ungdomsråd under 8 mars arrangementet.