Både åpningsseremonien på torsdag 11. og alle arrangement som var planlagt  på Omsorgssenteret, blir avlyst denne uka.

Det er spesielt viktig å unngå smitteutbrudd blant eldre,  og kommunen velger med dette å være føre var.

Vi håper å kunne gjennomføre alt vi har planlagt seinere, men nå er altså ikke rett tid for å ha så store arrangement på en av kommunens institusjoner.

Beklager ulempene dette medfører, og håper vi ses igjen til våren!