Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Aktuelt

Alta bibliotek - "Vår vei ut"

Velkommen til foredrag og boksamtale om boken «Vår vei ut»  

Onsdag 15 februar klokka  18:00 - 19:00 på Alta bibliotek

Foredrag og BOKSAMTALE VÅR VEI UT

Miljøuka 2023

Årets miljøuke legges til uke 24

Skogvannet turområde

Høring - Forslag til ny forskrift om snøskuterløyper i Alta kommune

I medhold av § 4 a i Lov om Motorferdsel i utmark og vassdrag av 10. juni 1977, jfr. § 4 a i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag, legges forslag til ny forskrift om snøskuterløyper i Alta ut til høring og offentlig ettersyn i 6 uker.

skuter i solnedgang