For første gang siden lovfestet rett til plass i barnehage ble vedtatt, har vi i Alta ikke klart å innfri denne retten i første runde av hovedopptaket.

Vi har mottatt 74 flere søknader enn i fjor, for barn med lovfestet plass til barnehageplass. 33 foresatte vil derfor ikke motta brev om tildelt plass i denne første runden, forklarer kommunalleder for oppvekst og kultur Bjørn Pedersen.

– Det er i hovedsak tre årsaker til at det er slik i år; 2021-kullet er stort, det blir gratis barnehageplass fra august og vi har fått en betydelig andel nye barn i barnehagene på grunn av bosetting av ukrainske flyktninger.

Når svarfristen går ut om ti dager får kommunen et overblikk over ledighet som skyldes at foreldre takker ja til bytte av barnehageplass eller eventuelt takker nei til tildelt plass. Det må også vurderes om antall plasser kan økes i noen av barnehagen. 

– Ikke en uventet situasjon

Hovedutvalgsleder for oppvekst, kultur og integrering Anita Håkegård Pedersen sier denne situasjonen var ventet.
– Jeg må innrømme at jeg har vært spent på dette og jeg har skjønt at det ville bli flere søkere enn plasser. Det er ikke uventet, basert på det kommunalleder Bjørn Pedersen sier Så må det nevnes at erfaringsmessig så vil dette endre seg i løpet av prosessen - en ting er søkertallet, så skjer mye frem mot barnehagestart. Dette skal vi takle og det var som sagt forventet. 
 
Håkegård Pedersen sier videre at den store utfordringen fremover blir rekruttering av personell i barnehagene, slik at man på sikt får gjenåpnet de avdelingene som ble stengt for et par år siden.

Opptak i samiske barnehager i Alta

Álttá Siida har gitt tilbud til 8 barn – 7 under tre år og ett over tre år 
Guovddáš har gitt tilbud til 8 barn  - 7 under tre år og ett over tre år

Begge barnehagene har fylt opp til den vedtatte utvidelsen i fjor med 14 plasser i Álttá Siida, og tre små og tre store i Guovddáš.

Det vil si at seks barn som har samisk barnehageplass som sitt første ønske ikke får dette. Alle de seks er født i 2022, men ett av barna er født i desember og har dermed ikke lovfestet rett til plass før august neste år. 

Slik oppfyller kommunen retten til barnehageplass

Kommunen oppfyller retten til barnehageplass for søkere som har fått sitt første eller andre ønske oppfylt, eller i samsvar med § 16. Det betyr at kommunen kan oppfylle retten til barnehageplass på tre måter:
1. Barnet får sitt første ønske oppfylt.
2. Barnet får sitt andre ønske oppfylt.
3. Barnet får et tilbud om annen barnehage, men som likevel er i samsvar med § 16.
 
Søkere som takker nei til et slikt tilbud, vil ikke ha rett til å motta et nytt tilbud fra kommunen.
Søkere som får avslag på søknad om barnehageplass og søkere som ved tildeling av barnehageplass verken får sitt første eller andre ønske om barnehageplass oppfylt, kan klage på avgjørelsen. 
 
Et eventuelt avslagsbrev vil ikke bli sendt ut før etter andre runde i hovedopptaket.