Øvelsen gikk ut på at Forsvaret hadde flere skadde soldater enn deres helsepersonell kunne håndtere og ba via AMK om bistand fra det sivile helsevesenet. Flere ambulanser ble sendt ut. Både sivile og militære ambulanser brakte skadde soldater til Alta legevakt, hvor vi hadde kalt inn godt med ekstra ressurser.
 

Øvelse militær og helsepersonell
Mottaksområdet hvor vi gjorde videre vurderinger og behandlinger – et samarbeid mellom legevaktpersonell, ambulansearbeidere, det regionale helseteamet fra Helse Vest samt Forsvaret. Foto: Ingunn Heggheim©Alta kommune

Bistand fra Helse Vest

I tillegg hadde Helse Nord allerede bedt om bistand fra de andre helseforetakene, og et regionalt helseteam fra Helse Vest hadde dagen før etablert seg på Alta helsesenter. Her var både kirurger, anestesileger og operasjonssykepleiere, klare til å håndtere de hardest skadde på Klinikk Altas operasjonsstue. Vi hadde organisert et område mellom legevakta og Klinikk Alta hvor pasientene skulle sorteres og behandles.


Totalt kom det inn 23 pasienter til legevakta i løpet av en times tid. Alle med såpass store skader at de normalt ville bli sendt videre til sykehus så raskt som mulig. I spillet (øvelsen) skulle det imidlertid være umulig å fly eller kjøre ambulanser langs veiene på grunn av kamphandlinger, så deltakerne i øvelsen måtte håndtere pasientene i Alta fram til annen transportmulighet var klar (planen var hurtigbåt sørover). 

Conny Graumann
Koordinator for Vandrende Blodbank i Alta, Conny Graumann, kom med en pose fersktappet blod. Foto: Ingunn Heggheim ©Alta kommune

Pasientene vurdert i fellesskap

Pasientene ble fortløpende vurdert i fellesskap av sykepleier, legevaktslege, kirurg og anestesilege. Helseteamet fra Helse Vest tok de mest alvorlig skadde med seg videre inn på Klinikk Alta, hvor noen ble overvåket og behandlet på en overvåkningsstue, mens noen måtte rett til kirurgisk behandling. I tillegg ble det gjort en del prosedyrer i vårt «mottaksområde», utført av kirurgene eller anestesilegene, med hjelp fra leger og sykepleiere fra legevakta. 

Naturlig nok var det et stort behov for blodoverføring da mange av soldatene hadde mistet mye blod, og vandrende blodbank ble aktivert i alle Finnmarkskommunene som har dette etablert: Alta, Vadsø og Berlevåg. Fra Vadsø kom det 6 blodposer med helikopter.


– Heldigvis er det ikke noen pågående kamphandlinger i Finnmark i dag, men det er likevel nyttig for oss å øve på å håndtere mange pasienter på en gang. Vi øver ofte, men så store scenarier er det lenge siden vi har øvd på inne på legevakta, sier kommuneoverlege Ingunn Heggheim.


Takk til Forsvaret, Alta-ambulansen, Helse Vest-teamet og Klinikk Alta for godt samarbeid – det var gøy å jobbe med dere alle!