Langs veier, grøfter og i grøntareal er blomstringen nå på sitt fineste. Flere av disse grøntarealene er gjort om til areal som kun skal klippes 1-2 ganger i året. 

Vilt med vilje er en bevegelse for alle som vil gjøre en konkret og lokal forskjell for å gjøre naturen rikere og mer mangfoldig. Ved å la plenklipperen få en pause kan de fineste arter dukke opp rundt oss. Godt for insekter, mennesker og dyr. 

Flere av områdene er nå merket med skiltene "Vilt med vilje". På den måten gjør vi Alta grønnere og tar vare på det biologiske mangfoldet.