Å være fosterhjem gir mye glede. Fosterforeldre sier at det største er å oppleve positive endringer hos barnet. 

Kanskje er du nysgjerrig på hva det vil si å være fosterhjem og hvem disse barna er som trenger et hjem? På fosterhjem.no finner du historier fortalt av fosterforeldre og av barn som trenger et hjem

Bufetat arrangerer nå informasjonsmøter og kurs hver måned over hele landet.

Oversikt over informasjonsmøter og kurs i Nord-Norge

Et fosterhjem er et privat hjem som tar vare på barn som ikke kan bo hos foreldrene sine. Fosterforeldre samarbeider med barnevernstjenesten i kommunen, og i de fleste tilfellene med barnets familie, om barnets behov og barnets fremtid.