Vi ønsker tilbud på et bredt spekter og sjangere av musikk: klassisk, kor, instrumental, sang, band etc, der fokuset er å spre glede, skape engasjement og aktivitet gjennom sang og musikk.

Dette er et initiativ fra Alta kommune, gjennom tilskuddsordningen «Tiltakspakke for sårbare eldre» fra Statsforvalteren i Troms og Finnmark. Vi har 13 avdelinger som faller innenfor tilskuddsordningen og ønsker tilbud på musikkopplevelser både inne på avdelingene og i fellesområdene på institusjonene.

Søknaden må inneholde:

  • Beskrivelse av opptredenene
  • Pris og varighet per. opptreden.
  • Hvilket tidsrom innenfor perioden mars – desember som er aktuell.
  • Om du ønsker å opptre på avdelingene eller i fellesområdene, eller begge delene.

Har du spørsmål, ta kontakt med Gabriella Jurisic Ottesen, telefon 99047810

Søknad/tilbudet sendes på mail til gabriella.ottesen@alta.kommune.no   innen 14.03.22