Ved Avdeling for Samfunnsutvikling er det i perioden 1. juni til 20. august to ledige sommerjobber innen utendørs kartlegging av universell utforming. Folkehelsekoordinator er kontaktperson.

Områdene som skal kartlegges er deler av Alta sentrum, Bossekop og Elvebakken bydelssentre og andre tilsvarende offentlige områder. Dette omfatter utearealer og stigning, tverrfall, fortau og underlag, osv. Alt registreres digitalt i medbrakt nettbrett. Opplæring vil bli gitt. De to personene vil jobbe sammen om oppgavene.

Det er en fordel å være student med høyskole/ universitetsbakgrunn innen arkitektur, landskapsarkitektur, ergo/ fysioterapi eller liknende, men er ikke et absolutt krav. Personene må være ansvarsbevisste, strukturerte og kunne jobbe selvstendig. 

Arbeidstiden er fleksibel, det settes av midler for godtgjøring (Max honorering er 20 000 pr pers), timelønn er 220 kr per time. Dette tilsvarer cirka 91 arbeidstimer for perioden.

For flere spørsmål, vennligst kontakt undertegnede på enten mail eller telefon.

Folkehelsekoordinator Gjermund Pleym Wik
Epost: gjaw@alta.kommune.no
Tlf: 91603856

Søknadsfrist: Innen fredag 24 mai.