Hver eneste dag kjøres det ut cirka 70 måltider til eldre/uføre i Alta. Ordningen er med på å gjøre det mulig for flere eldre å bo hjemme lenger ved at de får levert nydelig, varm mat hjem til seg.

De som melder seg som frivillige sjåfører velger selv hvor ofte de ønsker å kjøre. 

Alta Frivilligsentral har ansvaret for at det alltid er tre biler klare for utkjøring.

Fordeler:
-    mulighet til å bruke frivilligsentralens egne biler eller få dekket kjøregodtgjørelse etter statens satser ved bruk av egen bil.
-   du hjelper eldre, og bidrar til lokalsamfunnet.
-    hvis du har tid og ønsker å gjøre noe positivt, så oppfordrer vi deg til å bli med oss som frivillig sjåfør for matlevering til eldre/uføre. 

Kontakt oss på 90 02 63 64 for å registrere din interesse og få mer informasjon om hvordan du kan delta.

Du kan også melde deg som sjåfør her

Les mer om ordningen