Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Kunngjøring av

Vedtatt endring av reguleringsplan for Stengelsmoen avfallsplass

Planadministrasjonen har i delegert vedtak gjort endring av reguleringsplan for Stengelsmoen avfallsplass. 

Vefas IKS har fått godkjent søknad om endring av gjeldende reguleringsplan, som omfatter utvidelse av område M3 som planen er regulert til uttaksområde for dekkmasser.

Denne kunngjøringen gjøres etter plan- og bygningslovens § 12-14.

Les vedtak og søknad her:

Vedtak med vedlegg

 

Klageadgang

Vedtaket kan påklages til Statsforvalteren i Troms og Finnmark i samsvar med forvaltningslovens § 27. Klagefrist er 3 uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er gjort kjent. Klagen sendes til Alta kommune, avdeling for samfunnsutvikling, postboks 1403, 9506 Alta. Planutvalget vil behandle klagen før oversendelse til klageinstansen. Det opplyses om adgangen til å be om utsatt iverksetting av vedtak inntil klagefristen er ute, eller klagen er avgjort, jf. forvaltningsloven § 42.

 

Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lenger mulig å gi uttalelse på denne planen.

Send skjult innspill


Din høringsuttalelse til planen vil bli registrert i kommunens sak- og arkivsystem. Meldingen publiseres ikke.

Plankart

Plankart

Kunngjøring av

Vedtatt endring av reguleringsplan for Stengelsmoen avfallsplass