Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Kunngjøring av

Vedtatt endring av detaljregulering for Skogmo boligområde, del 1

Planadministrasjonen har i delegert vedtak gjort endring av detaljregulering for Skogmo boligområde, del 1.

Det er ny tiltakshaver/eier av prosjektet og man har søkt om endringer på reguleringsplanen for å tilpasse til deres boligprosjekt. Det er også gjort endringer i infrastrukturen på området, da plankartet ikke var i tråd med gjeldende veinormer.

Denne kunngjøringen gjøres etter plan- og bygningslovens §§ 12-12 og 12-14.

Dokumenter

Melding om delegert vedtak

Plankart

Bestemmelser

Klageadgang

Dette vedtaket kan påklages til Statsforvalteren i Troms og Finnmark i samsvar med forvaltningslovens § 27. Klagefrist er 3 uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er gjort kjent. 

Klager framsettes skriftlig til Alta kommune ved avdeling for samfunnsutvikling, pb. 1403, 9506 Alta.

Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lenger mulig å gi uttalelse på denne planen.

Send skjult innspill


Din høringsuttalelse til planen vil bli registrert i kommunens sak- og arkivsystem. Meldingen publiseres ikke.

Kunngjøring av

Vedtatt endring av detaljregulering for Skogmo boligområde, del 1