Alta kommune har nå bosatt 201 flyktninger dette året. Tallet for neste år vil mest sansynlig også vært stort. Normalt ligger ankomsttallet på cirka 50 i året. Barn og unge har, eller skal, ut i skole og barnehage, mens de voksne følger integreringsprogrammet via Alta integrerings- og kompetansesenter (AIK).

Dette programmet er bygget opp av flere elementer, norskopplæring og arbeids- eller utdanningsrettede elementer som skal styrke deres jobb/utdanningsmuligheter i Norge.

Språkpraksis er et slikt element.

Språkpraksisplass

Våre deltakere har skole tre eller fire dager i uken og resten av tiden kan/skal de bruke til språkpraksis.

Alta kommune har forpliktet seg til å tilby 60 flyktninger språkpraksisplass - enten innenfor helse og sosial, oppvekst og kultur, fellestjenesten, tekniske tjenester og samfunnsutvikling.

Likevel er det mange flere som trenger et sted der de får praktisere norsk.

Deltakeren får lønn ved deltakelse i intro-programmet, og vil på den måten være en ressurs som kan gå på toppen av eksisterende arbeidsstokk. Det er per i dag to tilsatte introduksjonskoordinatorer, som om ikke lenge blir til fire, som skal følge opp deltakerne i praksis.

Dette innebærer det å være språkpraksisplass

  • Det blir skrevet en språkpraksiskontrakt - i første omgang frem til sommeren
  • Deltakeren får en «button» der det står: Jeg lærer norsk
  • Arbeidsplassen utpeker en mentor/fadder for den som er i praksis og som holder kontakt med intro-koordinator hos AIK

Man må i tillegg ha realistiske forventninger til en som lærer seg språk i praksis. En får ikke utbytte med det samme og det må investeres litt først. Det betyr at tålmodighet, relasjonsbygging, trygghet, inkludering, ord og begreper må forklares, snakke tydelig og ha en tydelig arbeidskultur er viktig.

På sikt vil denne personen kanskje kunne bli en kollega og ressurs på arbeidsplassen.

Tips til kolleger på arbeidsplassen finner du her

Interessert? Ta kontakt

Dersom dette høres interessant ut, så ta kontakt med:
Ingeborg Opgård Hågensen
Inspektør på Alta integrerings- og kompetansesenter

E-post: ingeborg,hagensen@alta.kommune.no
Telefon: 415 16 331