Søknadsfrist 6. februar.  Hovedutvalg for oppvekst, kultur og integrering behandler søknadene i første møte i 2023. 

 

Tilskuddene er rettet mot arrangement i Alta kommune som i hovedsak henvender seg mot barn, unge eller eldre.

 

Det er satt av  kr 125 000,-  til festivaler o.l. og kr 125 000,- til idrettsarrangement o.l.. Kun søknader som er sendt inn på digitalt skjema (følg lenken som ligger under) blir behandlet. Her finner du også mer informasjon om de ulike tilskuddsordningene.

Trenger du hjelp med å fylle ut digitalt skjema. Ta kontakt.

Spørsmål kan rettes til kulturleder Tor Helge Reinsnes Moen, mail: thrm@alta.kommune.no, tlf 90081680.

 

Link med retningslinjer og søknadsskjema til festivaler

Link med retningslinjer og skjema til idrettsarrangement