– Vi har 10 ansatte med videreutdanning og brann som per tiden er student på fagskolen. Jeg er stolt av jobben som gjør av alle ansatte på Altagårdshagen, og ekstra stolt over at vi snart har 14 helsefagarbeidere med videreutdanning.

Det sier virksomhetsleder Stina Paulsen i etterkant av møtet med forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch. Statsråden tok turen til Alta bare uker etter at hun gikk inn i den nye ministerposten. Her besøkte hun Altagårdshagen og fagskolen Aldring og helse.

Her kan du lese artikkel fra besøket hos aldringoghelse.no

Samling av helsefagarbeidere med fagskoleutdanning og dagens studenter på fagskolen
Denne gjengen har enten tatt utdanning på fagskolen eller er midt i utdanningsløpet. Det var dem Borch ville møte mens hun var i Alta. ©Alta kommune

– Vi får bedre kvalitet på tjenestene

Besøket satte fokus på viktigheten av å ha videreutdanning for helsefagarbeidere. Ansatte med videreutdanning opplever større trygghet. De ser arbeidsoppgavene på en en annen måte og får en bedre innsikt i behovene til brukerne og pårørende. 

– Det å kunne tilby en slik kompetanseheving gir gevinster for ansatte selv og for våre virksomheter, sier Paulsen og fortsetter.
– Vi får bedre kvalitet på tjenestene våre når vi har ansatte med videreutdanning. 

Nestleder i Helse og sosial, Ingunn Torbergsen, fikk også formidlet bekymringen for rekruttering av helsefagarbeidere og sykepleiere til ministeren.

Her finner du mer informasjon om Altagårdshagen og deres tilbud

Mer samarbeid

Borch kunne tenke seg å se mer av typen samarbeid som skjer mellom Alta kommune og Fagskolen Aldring og helse flere steder i landet, skriver aldring og helse i sin artikkel.

– Denne typen samarbeid er helt avgjørende for å få den kompetanse som vi trenger inn i yrker. Alta er blitt et godt utstillingsvindu også for andre som kan se hit og lære hvordan kommunen bidrar til å utdanne viktig personell, som skal jobbe innenfor helse, sa hun.