Det er 100 prosent stilling som miljøterapeut og FACT ung veileder. Stillingen er todelt der halve stillingen er knyttet til miljøarbeid ved Alta videregående skole, med mål om å forebygge utenforskap. Den andre halvdelen er en del av Alta kommunes FACT ung, da som veileder tilknyttet videregående skole i Alta. 

Stillingen er en prosjektstilling ut 2026.

Her kan du lese mer om FACT ung

En god skolehverdag

Stillingen skal arbeide for at alle elever skal trives og ha en god skolehverdag. Du må derfor være synlig og der ungdommen er. Det vil si at arbeidet foregår både på- og utenfor skolen/kontoret. Det er derfor viktig at du liker å arbeide ute i felt - i tett kontakt med ungdommen. 

Samarbeidsprosjekt mellom offentlige tjenester

FACT Ung er et tverrfaglig behandlingsteam for ungdom i alderen 12-18 (25) år med moderate til alvorlige psykiske lidelser og/eller rusproblemer - ofte i kombinasjon med omfattende funksjonsvansker, og som har behov for langvarig oppfølging.

Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Alta videregående skole, NAV, Finnmarkssykehuset og Alta kommune, og skal hjelpe unge som faller mellom alle stoler. Prosjektet skal møte ungdommene der de er, eller ønsker å være. Du vil sammen med resten av kommunens FACT ung team få opplæring i FACT modellen.

Les mer og søk på jobben her