Det vil ikke være mulighet å fylle på smartpark. Fra og med 1. august er det kun automat og parkeringsappene Parkering Alta og EasyPark som er gyldige betalingsmidler for parkering på kommunale parkeringsplasser

For bedriftsløsninger er det mulig å inngå bedriftsavtale med EasyPark som vil stå for fakturering og kundebehandling på dette.Bedrifter kan opprette bedriftsavtale med EasyPark.
Info om dette finnes på EasyPark sine hjemmesider.