Snøhvit barnehage og Altagårdshagen er med i det nasjonale prosjektet «Generasjonssang» og statet i høst med felles sangmøter.

Det er et treårig prosjekt i regi av «Krafttak for sang» der en barnehage og en eldreinstituasjon knyttes sammen i en ettårig prosjektperiode med en toårig oppfølgingsperiode. I hvert av de tre årene skal institusjonene gjennomføre åtte sangstunder. I første prosjektperiode vil de ansatte få kurs og daglig veiledning. 

Her kan du lese mer om generasjonssang

Sang og musikk for god helse

Målet med prosjektet er at ansatte både i institusjon og barnehage skal bli trygge på å bruke sin egen sangstemme og å lede allsangstunder på egenhånd. Sangrepertoaret består av både tradisjonssanger, lokale sanger og nyere sanger. 

I tillegg får alle kurs i relevant metodikk og en innføring i forskning på sang og musikk som helsefremmende aktivitet.

Lyst å delta i prosjektet - her kan du lese mer og melde dere på

Det som særpreger prosjektet Generasjonssang er de fysiske, musikalske møtene mellom mennesker. Prosjektet vil gi gode opplevelser uavhengig av alder, og vil gi barnehagebarn et sangrepertoar som de kan ta med seg gjennom livet.