Torsdag 1 februar brakte det løs i Kultursalen i Alta. Over 80 personer var samlet til Levekårsverksted, et samarbeid mellom UiT, Norges Arktiske Universitet og Alta kommune. 

Initiativet kom fra UiT, ved Barnevern og Sosialt arbeid, som også stilte med ansatte og over 40 studenter. De øvrige var en rekke fagpersoner fra Alta, politikere og ulike frivillige organisasjoner, herunder også flere ideelle. 

Målet med dagen var å belyse levekårsutfordringer i Alta, og forsøke å finne frem til løsninger for å komme i grep med disse. Fra kommunen ble det presentert de sist oppdatert folkehelseutfordringene, før forsamlingen ble delt i grupper for å drøfte de ulike problemstillingene, cirka 10 i tallet. Også Alta matstasjon ga et godt innblikk i hvor mange og hvilke grupper som oppsøker dem ukentlig, nærmere 450 personer. 

Noen av problemstillingene omhandlet økonomiske utfordringer i husstander med den følge at barn ikke kan delta i aktiviteter og sosiale arenaer på lik linje med andre barn. Alta har en større andel som oppsøke lege grunnet psykisk helse og kun 70 prosent som gjennomfører videregående opplæring. 

Hele rapporten etter samlingen kan lastes ned her. 

Noen resultater pekte på Bua som en arena som kan bidra til at flere kan få delta i aktiviteter, senke utstyrsbehovet hos folk flest så en ikke må ha det mest populære hele tiden. Det er også mer sosialt utjevnende med at alle får skolemåltid. Det ble også foreslått flere møteplasser for barn og unge, i tillegg for voksne. Åpne flerbrukshaller og gratis adgang til Nordlysbadet og andre arenaer var også blant forslagene. Mer kan leses i linken over.