Varmere vær og regn de siste dagene har ført til snøsmelting i høyereliggende områder, og dermed også økt vannmengde i de minste elvene. Det har igjen ført til at mange småelver tar med seg mye trær/tømmer ut i fjorden - spesielt Eibyelva. 

Det forventes en økning av flommen de neste to ukene. Alta kommune oppfordrer derfor alle småbåtbrukere og vannscooterkjørere om å være spesielt oppmerksom på trær og andre flytende gjenstander i Altafjorden.

Trær nedover elva på grunn av høy vannstand
Det flyter trær nedover elvene på grunn av høy vannstand. Dette er i Eibyelva.

Flom i Altaelva

Altaelva er nå på oransje nivå i varsom.no sin flom- og jordskredvarsling. Konsekvens av oransje nivå er omfattende oversvømmelser, erosjonsskader og flomskader på utsatte steder. Kan føre til stengte veier og bruer, skriver varsom.

Råd fra varsom er:

Hold deg oppdatert om situasjonen. Sikre og flytt verdier bort fra utsatte områder (For eksempel i kjellere, og biler, campingvogner etc, langs elver og bekker). Hold deg unna elver og bekker med stor vannføring.