Første milepæl i prosjektet er prosessamling, som vil bli avholdt i kommunestyresalen på Alta rådhus 20. mars 2023 klokka 10:00-17:00. Kommunen ønsker å invitere jordbrukere og skogsbrukere for å delta i en interessant heldagssamling med presentasjoner, erfaringsutveksling og gruppearbeid. Påmelding til jordbrukssjef Elena Guttormsen på: elena.guttormsen@alta.kommune.no

Vel møtt!