I praksis innebærer dette at:
  • 6 måneders konsultasjonen vil bli kun hos helsestasjonslegen.
  • 10 måneders- og 17/18 måneders konsultasjonene utgår. 
  • 2 års konsultasjonen vil bli kun hos helsestasjonslegen. 
  • Ved utsettelse av timer må det påberegnes noe ventetid.
  • 4 års konsultasjonene vil bli utsatt, men prioriteres gjennomført så snart ressurser til dette er på plass.
Dette er en høyst uønsket situasjon, men prioriteringene er gjort ut fra hva vi faglig sett mener er minst uheldig.
 
Hvis foreldre eller foresatte har bekymringer knyttet til sitt barns utvikling, kan de selvsagt ta kontakt med tjenesten på tlf. 78455326.
Det vil også være mulig å komme på drop-in time på helsestasjonen torsdager mellom kl 13-15.