– Kandidaten vurderes som faglig kvalifisert for stillingen, med relevant erfaring. Kandidaten har jobbet utadrettet over år, og kjenner næringslivet i Alta og Finnmark svært godt, skriver kommunalleder Silje Ingebrigtsen i innstillingen til ansettelsen.

Møller Natland jobber i dag som markedssjef i Masternes.

Totalt 11 personer søkte på jobben som næringssjef i Alta kommune. Ansettelsesutvalget besluttet å ta inn tre kandidater til førstegangsintervju. Av disse tre gikk to videre til andregangsintervju. 

Alta kommune har engasjert Katrine Fugelli Simonsen fra Kreativ Industri til å bistå i rekrutteringen, og hun deltok i prosessen. Ansettelsesutvalget besto forøvrig av kommunalleder for Samfunnsutvikling Silje Ingebrigtsen, Bjørn-Atle Hansen og Kathrine Jakobsen (tillitsvalgt). Hansen ble erstattet av Oddvar Konst fra og med andregangsintervju.

Bredt nettverk

Møller Natland begynner i jobben 1. oktober. 

– Det har vært kjørt en grundig prosess med flere intervjurunder, og Tron har gjort et solid inntrykk gjennom hele prosessen. Vi er glade for å kunne ønske Tron velkommen til oss, og ser frem til at han tar fatt på jobben som næringssjef i oktober.

Den nye næringssjefen har god kjennskap til næringslivet både i kommunen og regionen.

– Gjennom sine tidligere roller i arbeids- og samfunnsliv i Alta opparbeidet seg et bredt nettverk som vil være en styrke i jobben som næringssjef, sier Ingebrigtsen.

Opptatt av Alta som aktiv og attraktiv

Møller Natland ser frem til å starte i jobben.

– Jeg søkte på jobben fordi jeg ser på det som en spennende og utfordrende jobb, hvor jeg får brukt mine egenskaper og erfaring i tett kontakt med næringslivet. Nå er jeg veldig glad for å få muligheten til å få jobbe for å utvikle Alta, og håper jeg kan bidra positivt til kommunen, befolkningen og bedriftene. Jeg er opptatt av at Alta skal være en aktiv og attraktiv by, og at kommunen skal legge til rette for bolyst og bli-lyst