Fra og med fredag 17. desember er det forbudt for motorvogn, unntatt buss, å kjøre fra Saga og opp Aspebakken, og fra Aspebakken ned mot Saga.

Veien er nå regulert til kollektivtrasé.

Fredag satte Kommunalteknikk opp skilt 306.1 "forbudt for motorvogn" med underskilt "gjelder ikke buss".

Skiltene er markert i rødt på kartet.