Bilen er utrustet med blålys og sirener for å komme frem i trafikken, og slukkeanlegg bak. Ellers har den rom for utstyr som trengs for å drive innsatsledelse ute.

Bilen er en fireseters Toyota Landcruiser med god fremkommelighet og sikkerhet for innsatsleder og mannskap.

– Vi i Alta brann og redning er veldig glad bevilgningen fra politikerne, og gleder oss til å ta i bruk verktøyet til innbyggernes beste, sier brannsjef Frank Olav Pettersen.

Her kan du lese mer om Alta brann- og redningstjeneste