Hittil har Alta kommunes boligservicekontor fått 90 søknader om startlån. Saksbehandlingen er i full gang og mange har allerede fått svar. For dere som venter kan vi ikke gi en eksakt dato, men i søknaden din kan du se når den er ferdig saksbehandlet og klar for behandling i låneutvalget. Da står det at saken er innstilt.

Flere nyheter fra Boligservicekontoret finner du her

Viktig dokumentasjon for å kunne saksbehandle din søknad

Viktig dokumentasjon er:  skattemelding, inntektsdokumentasjon, samværsavtaler og bidragsavtaler hvis du er enslig forsørger, skifteavtaler ved skilsmisse/samlivsbrudd. 
Hvis vi trenger ytterligere dokumentasjon, vil vi etterspørre det når saksbehandlingen starter
Ny skattemelding for 2021 kommer snart og vi ber deg om å legge den inn i din søknad, så snart du har tilgang på den. 

Behandlingsutvalg

Vi har låneutvalg, jfr. Alta kommunes retningslinjer for tildeling av startlån punkt 4. (utvalg som vedtar lånesøknader) hver 14. dag.  I hvert møte blir det behandlet mellom 10 og 20 saker 

 

Hvem kan få startlån?

Startlån og tilskudd er økonomisk behovsprøvde virkemidler for deg som er vanskeligstilt jfr. retningslinjer for tildeling av startlån og tilskudd.
Alta kommune skal hjelpe deg som er vanskeligstilt, har varig lav inntekt, har særlige helsemessige eller sosiale utfordringer kombinert med lav inntekt eller har lav inntekt og er alene om omsorg for barn.
Du må ha en fast inntekt i form av lønn eller varig trygdeytelse for å kunne ta opp lån til kjøp av bolig.
Mangel på egenkapital for å få lån i bank, er normalt ikke god nok grunn for å få startlån. 

Retningslinjer for startlån

Retningslinjer for tilskudd for etablering

Retningslinjer for tildeling av tilskudd til tilpasning