De siste ukene har det vært utlyst navnekonkurranse på den nye rulleparken mellom Alta ungdomsskole og Huset. Det kom inn totalt 25 forslag til navn:

Alta freestyle park
Surf City
Nordlys Skatepark
Sammen om parken
Alta skatearena
Altas skateparadise
Alta skatepark
Rampelandet Alta
Rulleverden
Parken
Aksis
Skætt´n
Rullepark
Skatepark
Alta rullepark
Rullehumpen
Gropen
Rullegropen
Ungdom parken
Rull-over parken 
70°North Skatepark/70°Nord Skatepark
Full rullepark
Nordlysparken 
Alptir aktivitets og fritidspark.
Alta aktivitetspark

Etter lang og grundig behandling av alle navneforslagene endte Ungdomsrådet opp med forslagstiller Annika Nyman sitt forslag GROPEN som det nye navnet på parken.
Gratulerer til Annika Nyman med gavekort på 2500 kroner.

Ungdomsrådet, møtet i november 2023
Fra venstre: Bjørn Kristian Jakobsen, Lene Funck, Johann Magnusson, Sofie Rantama, Adrian Linnes og Andrea Pedersen