Arrangør er Norsk Landbruksrådgiving Nord-Norge og Troms landbruksfaglige senter.

Målgruppene er både storskalaprodusenter og småskaladyrkere.
Grønnsakskolen går over ett år med tre fysiske og tre digitale samlinger.

Kurspris er 6 000 kr.

NB! Påmeldingsfrist 15. november 2022
Her finner du mer informasjon og påmelding Grønnsakskole – Troms landbruksfaglige senter (fagsenter.no)