Alta kommune har 12 barnehager der det er behov for assistenter. Både i kortere og lengre perioder. Du avgjør selv hvor mye du vil jobbe.

Ta kontakt med barnehagefaglig ansvarlig dersom du ønsker å jobbe som vikar i en våre barnehager.

Nina Sørensen:
niso@alta.kommune.no