Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kunngjøring av vedtatt endring av områdeplan for Bukta industri- og kommunikasjonsområde

Planadministrasjonen har i delegert vedtak av 23.03.2021 vedtatt endring av områdeplan for Bukta industri- og kommunikasjonsområde, jf. plan- og bygningslovens § 12-14.

Alta Havn har framtidige planer om å etablere cruise- og flerbrukskai i Bukta. Etableringen er i tråd med intensjonene i områdeplan for Bukta industri- og kommunikasjonsområde. I forbindelse med utarbeidelsen av forprosjekt for det nye anlegget ble det avdekket behov for å justere formålsgrenser for havneområde, på land og i sjø.

Dette vedtaket kan påklages til Statsforvalteren i Troms og Finnmark i samsvar med forvaltningslovens § 27. Klagefrist er 3 uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er gjort kjent.

Klager framsettes skriftlig til Alta kommune ved avdeling for samfunnsutvikling, pb. 1403, 9506 Alta.

Sakens dokumenter:
Melding om delegert vedtak
Plankart
Bestemmelser
Vedlegg til planbeskrivelse

Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lenger mulig å gi uttalelse på denne planen.

Send skjult innspill


Din høringsuttalelse til planen vil bli registrert i kommunens sak- og arkivsystem. Meldingen publiseres ikke.

Bukta industri- og kommunikasjonsområde

Bukta industri- og kommunikasjonsområde

Kunngjøring av vedtatt endring av områdeplan for Bukta industri- og kommunikasjonsområde