Alta kommune har hatt ute konkurranse mot planrådgiver og skal i gang med detaljreguleringen av eiendommen så snart kontrakten er signert. I forkant av dette har vi kartlagt eiendommen både med tanke på geotekniske forhold og kulturminner. 

Neste trinn blir å engasjere rådgivere til å bistå i den skolefaglige programmeringen av byggeprosjektet. Hvordan skal den framtidige Komsa skole se ut, hvordan skal man drive undervisning her og hvordan skal man skape en arena hvor alle vi som bor og lever i Alta føler eierskap til vår nyeste skole? Identitet blir viktig i den nye skolen. «Hver er du, hvem er jeg, hvem er vi som er her? Hvor har du vært, hvor er det du skal? Hvor i all verden kommer du ifra?» Med Komsakulturen rett utenfor døren, blir kanskje Ivar Thomassens sangtekst ekstra viktig å formidle gjennom nettopp dette byggeprosjektet?

Vi har planlagt å lyse ut en pris og designkonkurranse mot entreprenør i løpet våren/sommer 2024. Selve byggingen vil ikke starte opp før i 2025. 

Ombygging og utbygging av Komsa skole er en del av den nye skolestrukturen i Alta.
Her finner du tidslinje, flere detaljer og informasjon om ny skolestruktur