Det er et stort ønske om at en større andel av de som tar sykepleiestudiet skal komme fra Alta og omegn enn hva tilfellet er i dag. Det er nemlig stort behov for sykepleiere med lokal tilhørighet. 
5. september starter det opp kveldskurs for de som ønsker å bedre karakterene i matematikk og norsk, da kravet på sykepleierstudiet er karakteren 3 i begge fag. Kurset går fra september til mai, fire kvelder i uken. 
 
 
Kurset er helt gratis og det er ingen påmelding. Det er bare å møte opp på Alta videregående skole ved den nye hovedinngangen.
Det finnes mange gode grunner til at man ikke har gode nok karakterer i matematikk og norsk, men det finnes ingen god grunn til å la være å ta dette kurset, sier avdelingsleder på Alta videregående skole Per Bye. 
 
Alle partene har et felles ønske om å øke andelen søkere, og på sikt få flere utdannede sykepleiere som tilhører regionen. 
Å rekruttere fra hverandre, slik det er i dag, er en uholdbar situasjon.
Slik det er i dag «tar vi fra hverandre» og slik kan vi ikke fortsette. Derfor har vi satt i gang dette prosjektet sammen, i håp om at flere kvalifiserer seg og får muligheten til å utdanne seg til sykepleiere, sier ordfører Monica Nielsen.
 
– Alta og Finnmark trenger sykepleiere. Klinikk Alta ønsker å bidra til dette tiltaket og med praksisplasser der det er mulig. Dette er et flott yrkesvalg for fremtiden, sier Finnmarkssykehusets klinikksjef i Alta, Lena Nielsen. 
 
Erfaring fra tidligere kurs har vist at tilstedeværelse og tett oppfølging er viktig. Vi ser at det er en viktig faktor at man er tilstede. Derfor tilbys det ikke nettundervisning. Samtidig vet vi at i spesielt matematikk er det viktig med tett oppfølging, så her setter vi inn ekstra ressurser, sier Bye.
 

Fakta om kveldskurset

Kurset er gratis
Starter 5. september og går frem til privatisteksamen i mai 2023
Ingen påmelding – møt opp på Alta videregående skole
Kurset avholdes fire kvelder i uken
To kvelder til matematikk og to kvelder norsk
Kurset varer to timer per kveld
Du velger selv om du deltar i ett eller begge fag
 

Denne artikkelen er sist oppdatert 22. august og det er lagt inn video. Den ble pulisert første gang 11. juli 2022.