Som foreldre står du ofte i hverdagssituasjoner som oppleves utfordrende. For eksempel morgenstell, påkledning, leksegjøring, legging og måltider.
Mange kan føle seg både usikker og fortvilet. Å få hjelp og støtte tidlig kan gjøre at det vanskelige ikke vokser seg større.

Derfor inviterer Alta kommune til gratis gruppekurs der man får støtte og råd, samt at man får møte andre i samme situasjon. Du lærer helt konkret hvordan du kan gå frem for å få til et bedre samarbeid mellom deg og barnet ditt, og du får tilgang til din egen «verktøykasse». Foreldreverktøyene som læres, vil kunne brukes på ulike måter gjennom hele barnets oppvekst.

Meld deg på her

Dette er en uforpliktende registrering. Kursholder vil ta kontakt med deg i løpet av de nærmeste ukene for nærmere avklaring og informasjonssamtale (ikke i ferier som følger skoleruta)

Kurset har vært gjennomført tidligere og deltakerne kom med tilbakemeldinger:

Gode og varme kursholdere gjør at det kjennes trygt å dele i gruppen.

Andre tilbakemeldinger har vært foresatte som sier de er mer bevisst på hvordan de møter barnet sitt og at de som foreldre har fått det bedre sammen og støtter hverandre mer i foreldrerollen.

 

tell til ti
Opphavsrett: Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge, illustratør Anna Fiske

Praktisk info om kurset

  • Målgruppe: Foreldre til barn mellom 3-12 år
  • Kurset er gratis og varer i 10 uker
  • Kurset gjennomføres hver onsdag klokken 09.00-11.30 (inkludert pause med kaffe/te/snacks)
  • Kurssted: Markveien 26, barn- og ungetjenesten
  • Gruppen er på maks ti personer (eneforeldre, par, steforeldre)
  • Vi anbefaler at begge foreldre/foresatte barnet bor med deltar
  • Foreldrekurset kjøres av sertifiserte foreldreveiledere

En annen viktig ting med kurset er at man møter andre foreldre/foresatte i samme situasjon. Ifølge tidligere deltakere var det viktig:

Det har vært veldig fint å diskutere, dele erfaringer og opplevelser. Føler meg plutselig ikke så alene lenger.

 

hjulet
Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge, illustratør Anna Fiske

Foreldreveiledning

Barn- og ungetjenesten i Alta kommune har som mål å tilby slike foreldrekurs to ganger per år. 

Foreldrekurset bygger på prinsipper fra foreldreveiledningsprogrammet PMTO  .
PMTO står for Parent Management Training Oregon. Målet i PMTO er å hjelpe familier til å få det bedre sammen ved blant annet å fremheve de positive ressursene til familien og bygger videre på dette. 

En foresatt sier følgende etter endt kurs i Alta

Vi har fått en ny gutt her hjemme.