Målgruppen for kontingentkassa er alle over skolealder og under 18 år, som er i familier med lav inntekt og bosatt i Alta kommune.

Støtten skal gå til kontingenter/deltakelseutgifter, som er nødvendig for å delta i organiserte fritidsaktiviteter. Aktivitetene må være noe som foregår over tid- så som medlemskontingent, kulturskoleavgift, årskort, treningsavgift etc. Vi kan dekke deler eller hele beløpet inntil 3 650,-.

Tilskuddsordningen er tiltenkt for barn/ungdom over skolealder og under 18 år. 

I følge fritidserklæringen skal alle barn, uavhengig av foresattes sosiale og økonomiske situasjon, ha mulighet til å delta jevnlig i minst én organisert fritidsaktivitet sammen med andre. I Alta kommune sin ordning kan barn få støtte til mer enn en aktivitet. 

Les mer om fritidserklæringen her

Det er trenere/fritidsledere, lærere eller andre voksne rundt barnet som kan søke om støtte. Barnet eller foresatte kan ikke søke.
Søkeren har ansvaret for å følge opp at barnet/ungdommen deltar i aktiviteten. Dette innebærer å sørge for at barnet/ungdommen husker på aktiviteten.
Det er søker som vurderer om familien er i en slik situasjon at utgiftene ikke kan dekkes av familien.

Kulturvirksomheten i Alta kommune gjør ikke en behovsanalyse basert på info fra NAV eller andre.
Pengene tildeles direkte til fritidsaktiviteten- ikke til barnet eller barnets foresatte. 

Søknadsskjema finner du her