Alta kommune benytter Visma FLYT Samspill/sampro som er et digitalt samhandlingsverktøy som gir deg bedre oversikt når flere tjenester samarbeider for å hjelpe deg og din familie. Det forutsettes at du har to eller flere tjenester som må koordineres.

IP-koordinator er en rolle som en tjenesteyter blir tildelt. Koordinatoren har som oppgave å sikre nødvendig oppfølging og samordning av tjenestetilbudet, og har ansvar for framdrift i arbeid med den individuelle planen.

Hvorfor bruke Individuell plan?
En person med behov for langvarige og koordinerte tjenester kan ha behov for bistand på flere livsområder og behovet for tverrsektoriell samhandling er ofte fremtredende. Individuell plan og koordinator er dermed et viktige hjelpemiddel for samhandling og forutsigbarhet.

Individuell plan skal bidra til gjøre samhandlingen/samarbeidet mellom deg og de ulike aktører som bistå deg enklere. Din individuelle plan gir deg en oversikt over hvilke utfordringer dere skal jobbe sammen for å løse og hvilke tiltak dere har blitt enige om. Hvert tiltak har en ansvarlig person og en frist for evaluering.


Hvordan fungerer det?
En individuell plan opprettes etter søknad og du får oppnevnt en koordinator som du fortrinnsvis kjenner og som er ansatt i kommunen. Koordinatoren vil da være din kontaktperson og den som koordinerer samarbeidet. Din individuelle plan utarbeides i samarbeids med deg og de aktuelle tjenestene.

Det er du som eier din egen plan og som bestemmer hvem som skal ha tilgang til din digitale plan. For å få tilgang til planen må man logge seg inn via internett. Alle som skal ha tilgang, logger seg på med eget passord og engangskode. Medlemmene i din ansvarsgruppe kan når som helst logge seg inn i planen for å få en oversikt over hva dere har blitt enige om.


Hvor finner jeg min individuelle plan?
Den elektroniske individuelle planen ligger på internett (Visma FLYT Samspill/sampro).
Du må benytte to-trinns pålogging (sikker pålogging). 


Ønsker du en individuell plan eller har du spørsmål?
Dersom du lurer på noe angående individuell plan, ta kontakt med koordinerende enhet.

Alle tjenesteytere skal imidlertid også kunne gi deg informasjon om ordningen og de kan om nødvendig hjelpe deg med å etablere kontakt med koordinerende enhet.

Det må søkes på individuell plan/ koordinator på kommunens søknadsskjema.

Dersom kommunen mener du ikke har rett til en individuell plan, kan du klage på dette. Du kan også klage dersom du ikke får utarbeidet plan etter at du har fått vedtak. Statsforvalteren i Troms og Finnmark er klageinstans for deg som bor i Alta kommune.


Husk!
Dersom du syns det er vanskelig å møte tjenesteapparatet alene har du rett til å ha med en person i møter og i arbeidet med den individuelle planen.