Torsdag var det åpningsfest med taler, skating og gøy. Mens parken har vært under bygging, så har den gått under navnet Alta aktivitetspark. Men det har kun vært en arbeidstittel. Nå ønsker vi å koble på dere som bor i Alta, og kanskje spesielt unge altaværinger som skal bruke parken. 

Hva skal parken hete?

Frist for innlevering av navneforslag er 23. oktober 2023. Det er ungdomsrådet som skal vedta navnet