2022.jpgForrige uke valgte Alta kommune igjen å dekke hele deltakeravgiten for alle sine innbyggere slik at de kan delta i Sykle til jobben aksjonen 2022. Årets kampanje starter 19 april og varer som vanlig 9 uker til og med 17 juni.

Dette er en lavterskel kampanje som er lett for alle å være med på. Ikke minst er den både morsom og miljøvennlig, og kan gi deg god trim. All aktivitet i de 9 ukene kan registreres, det betyr at er man aktiv hjemme eller på fritiden kan dette også legges til. Fokus er å få folk til å gå eller sykle til og fra jobb.

Med gratis påmelding er det altså en god grunn til å delta. Du kan delta alene eller i et lag fra de på jobben. https://www.sykletiljobben.no/p/52092/hjem Gå inn på linken og meld deg på.

Grunn nummer to er en ny studie som viser at det er svært lite som skal til før aktivitet gjør helsa di bedre. (Les hele studien her, fra Norges Idrettshøgskole: https://www.nih.no/om-nih/aktuelt/nyheter/2021/november/mye-helse-og-penger-i-jobbsykling/)

Omså bare en tur per uke, til og fra jobb på sykkel, reduserer risiko for hjerte- og karsykdommer betydelig - hele 22 % - også om du benytter el-sykkel. Nettopp derfor bør tilrettelegging av økt jobbsykling være av høy prioritet hos arbeidsgivere. Og dette skjer også selv om de fleste av oss har under 5 km reisevei og ganske flatt terreng. Du trenger med andre ord ikke sykle hver eneste dag eller trøkke til for fullt. Det viktigste er jevnlige gode vaner. Da bidrar du også til økt trafikksikkerhet og renere luft rundt oss i Alta. Annen forskning underbygger at sykling også gir lavere risiko for overvekt, blodtrykk, kolesterolnivå og diabetes (https://forskning.no/trening-arbeid-helse/sa-mye-sunnere-blir-du-av-a-sykle/377345

I Danmark har man kommet frem til at man årlig unngår 5700 hjerte-karsykdommer som følge av økt sykkelandel i befolkningen. Så du kan bidra med bare litt - for å oppnå god effekt for egen helse ved å velge sykkelen. 

Ingen bildebeskrivelse er tilgjengelig.