Felles for begge typer ileggelser/bøter er at første klage skal til virksomheten som har utstedt den. Ønsker du å klage videre kommer det helt an på hvilken ileggelse det er. Kontrollsanksjoner skal klages skriftlig til parkeringsklagenemda via deres hjemmesider www.pgklagenemda.no
Har en fått parkeringsgebyr og ønsker å klage denne videre er det tingretten som er neste klageinstans. For å klage videre hit sender du skriftlig svar til Alta kommune om at du ønsker saken din behandlet i tingretten. 


For å sende en klage på en ileggelse skal dette gjøres skriftlig via Alta kommunes hjemmesider eller det selskapet som har utstedt ileggelsen. 

Her finner du mer informasjon om klage på bot og skjema

Her kan du lese hvorfor vi har laget serien Parkeringsskolen

Hvilke klagegrunner fører ikke frem?

Vi har stor forståelse for at det kan være frustrerende å få bot/ileggelse. Du har selvfølgelig anledning til å klage skriftlig på denne. Det skal gjøres via hjemmesidene til Alta kommune. Du vil ikke få saken din behandlet ved oppmøte på parkeringskontoret eller via telefon da dette skal skje skriftlig. 
 
Så dersom du ønsker å klage på en ileggelse er det viktig å reflektere over om den er riktig eller ikke. Under er et utdrag av klager som du i all sannsynlighet ikke vil få medhold på:
 • Du tastet/valgte feil registreringsnummer eller takstsone i app på telefonen. 
 • Du betalte til annen parkeringsoperatør/feil automat. 
 • Du tastet feil registreringsnummer på automaten.
 • Du ble villeder av tredjepartsinformasjon. 
 • Du visste ikke om nye parkeringsvilkår (endret avgiftstid, parkering forbudt osv).
 • Du forlot aldri bilen 
 • Du trodde bilen var lovlig parkert.
 • Du var uoppmerksom 
 • Du hadde ingen andre steder å parkere bilen. 
 • Du stanser bare for en kort tid. 
 • Du hadde ikke penger eller råd til å betale. 
 • Du mente at bilen ikke sto til hinder for noen andre. 
 • Gyldig billett var ikke synlig. Det nytter ikke å fremvise billett i ettertid. 
 • Utløpt billett eller overskridelse av makstid. 
 • Parkert på HC-plass uten HC-kort. 
 • Skjev parkering / Utenfor skiltene / Utenfor oppmerket felt. 
 • Forlot kjøretøyet fordi jeg ikke har tilgang til nett på stedet. Betalte via app senere. 
Dette er bare noen av sakene som ikke vil føre frem. Vi følger alltid avgjørelsene som gjøres i parkeringsklagenemda. For flere eksempler på saker som ikke vil føre frem finner du på www.pklagenemda.no.

Klagegrunner som kan føre frem

 • Dersom vilkårene for bot ikke er tilstede. 
 • Du har stoppet for lovlig av- eller pålessing. Du bør legge ved skriftlig dokumentasjon. Lovlig av- eller pålessing gjelder ikke der all stans er forbudt. 
 • Kjøretøyet var stjålet og tyveri meldt til politiet. Du må legge ved skriftlig dokumentasjon. 
 • Parkeringsautomaten hadde teknisk feil og du har meldt fra om dette. Dette gjelder ikke dersom det var flere automater på plassen. Du plikter å benytte deg av enten app eller automat når du skal betale for parkering. Det betyr at så lenge en av betalingsmidlene er tilgjengelig plikter du å bruke en av disse for å betale for parkeringen. 
 • Nødrettlignende forhold. Det kan blant annet være motorhavari eller akutt sykdom. Du må legge ved skriftlig dokumentasjon.