Vi får en del henvendelser til legevakt og fastlegetjenesten i Alta fra folk som plages med mage- / tarm-infeksjoner for tiden. Vi vet at vi har flere som har fått påvist infeksjon med norovirus. Høst og vinter er sesong for norovirusinfeksjoner. Dere kan lese mer om norovirus her: 

https://www.fhi.no/nyheter/2021/omgangssyke-med-norovirus/

Det viktigste å ta med seg er at for akkurat norovirus er håndvask med såpe og vann mye mer effektivt enn håndsprit!

I tillegg er det en tydelig anbefaling om at barn i barnehage, samt folk som jobber på kjøkken og i helsevesenet (inkludert renholdspersonell i helsetjenesten) må holde seg hjemme i 48 timer etter siste runde med oppkast / diare.  

Ut fra overvåkningen som foregår via FHI mistenker vi ikke at vi har mer mage-/tarm-infeksjon enn forventet. I fjor ble det varslet halvparten så mange utbrudd av norovirus i helseinstitusjoner sammenliknet med foregående år. Forsterkede smitteverntiltak i forbindelse med koronapandemien, både i helseinstitusjoner og i samfunnet ellers, er sannsynligvis en av årsakene til denne nedgangen.