Det var fullt hus under markeringen av Eldredagen 3. oktober 2022 som ble arrangert av Eldrerådet. Cirka 150 personer var med store deler av dagen, og hadde det vært mer plass hadde det vært flere. Alta kommune sendte ut SMS til alle over 65 år i forkant av dagen, noe som ga resultater. Dessverre var det ikke plass til alle som ønsket å delta. Til neste år vil det bli tilrettelagt slik at det blir plass til alle. 

Har du innspill til fremtidige markeringer av Eldredagen, så ta kontakt med Eldrerådet. Her finner du informasjon om Eldrerådet

Markeringen starta klokken 10.00 ved åpning av leder i Eldrerådet Arnfinn Sarilla og hovedutvalgsleder for helse og sosial, Kristin Jensen.

Deretter var det både faglig innhold, underholdning, middag, kaffe og kaker.

Her er noe av det som sto på programmet:

Hørsel for eldre

HLF likeperson Reidun Jungård holdt foredrag under navnet Hørseltap - rettigheter og muligheter.

Hun gikk gjennom ulike typer høreapparat, stønadsordninger og rettigheter som bruker. I tillegg tok hun opp høreapparat som hjelpemiddel og kom med noen gode råd:

  • Å begynne med høreapprat krever tilvenning
  • Man må trene, høreapparat er ingen «kvikk-fiks»
  • Man må være motivert til å bruke høreapparat.

– Vi lytter ikke med ørene, hørselssystemet «bare» formidler lydene til hjernen som da tolker den. Hjernen trenger treninga, og den treninga må, som all annen trening, starte i det små og økes gradvis. MEN: DU må være villig til denne treninga, og så er det lurt starte tidlig, sa Jungård til de oppmøtte.

I tillegg til høreapparat finnes det en rekke hjelpemidler for hørselshemmede.

HLF har utarbeidet en egen rettighetsguide for hørselshemmede. Guiden tar for seg lovfestede muligheter gjennom ulike livsfaser.

HLFs rettighetsguide finner du her

Vil du vite mer om HLF, så trykk her

Hege Elisabeth Stenbakk forteller om kurs for eldre som ikke er digitale. Kursene gjennomføres i høst
Hege Elisabeth Stenbakk orienterte om oppstart av kurs for eldre som trenger hjelp til å bli digitale.

Kurs for eldre som trenger hjelp til å bli digitale

Hege Elisabeth Stenbakk i Alta kommune fortalte om kurs som vil komme denne høsten. Kurset er for eldre som trenger hjelp til å bli digitale. Det er allerede rekruttert frivillige som skal hjelpe til med opplæringen, men det gjenstår fortsatt noe planlegging.

Det vil komme informasjon om kurset, når alt er klart, blant annet på kommunens hjemmeside.

Friluftsliv

Rådgiver på kultur i Alta kommune, Aase-Kristin Abrahamsen, orienterte om mulighetene eldre i Alta har til å være fysisk aktive utendørs.

– Alta kommune satser på å tilrettelegge for fysisk aktivitet fordi det er en av folkehelseutfordringene i kommunen. Folk er for lite fysisk aktiv. Mange lag og foreninger er flinke til å legge til rette for fysisk aktivitet med for eksempel turstier. Som eksempel Alta IF i idrettsparken på Aronnes, Nerskogen IL i Saga, Amtmannsnes bygdelag, Kvenvik bygdelag, sa Abrahamsen.

I tillegg er det universelt utformet tursti på Sandfallet med asfalt, lys, benker og ledelinje for svaksynte. Det er trimparker både ved Sandfallet ungdomsskole og Nordlyskatedralen. Rundt katedralen er det også tursti for alle. Haraldparken i Bossekop kan også være et fint turmål.

– Hvis alle er seks minutter aktive per dag, så blir myndighetenes mål mot 2025 oppnådd. 

Abrahamsen sa også at dersom noen har innspill til tilrettelegging for fysisk aktivitet, så ta kontakt med Eldrerådet. De vil ta innspillene videre når kommunen skal rullere sine planer. 

Her finner du informasjon om Eldrerådet

Her finner du mer informasjon om turstier, turplasser, aktivitetsparker og mye mer

Informasjon til eldre

Alta kommune har en egen eldreportal under oppbygging. Målet er at all informasjon som er interessant for innbyggere over 65 år er å finne på ett sted.

Her finner du eldreportalen