Finnmark friluftsråd vil arrangerer friluftsskole i Alta i 3 perioder sommeren 2023. Friluftsskolen er et ferietilbud i nærmiljøet og vil gi deltakerne en lystbetont introduksjon til friluftsliv. 

Sjekk sidene til Finnmark friluftssråd og få mer informasjon.