Posisjonen, Arbeiderpartiet, SV og Sp) ønsker at så mange som mulig skal få en best mulig jul. Dette vil vi gjøre ved å sørge for at flest mulig skal ha mat på bordet under julehøytiden.  Sammen med Røde kors og virksomhetene Alta Integrering- og kompetansesenter, barn- og unge tjenesten, boligservicekontoret og psykisk helse bidrar Alta kommune med 200 000. Røde kors vil hjelpe oss med å distribuere «matpakker» til mange av de som trenger det mest i en allerede tøff tid. Kostnaden dekkes fra formannskapets reservepost.