Boligservicekontoret, som tidligere har vært på rådhuset, har flyttet inn i Kongleveien 45, Huset Kvile. Bygget er kanskje mer kjent som Paulsen-bygget på gamle Sentrum.

– Vi ligger fortsatt tilgjengelig til og har åpent for besøkende, forteller leder for Boligservicekontoret Sunniva Bogetun Johansen.

Årsaken til flyttingen er at avdelingen har vokst, slik som planlagt, og det er behov for å få samlet alle ansatte på et sted.

 

Miljøvaktmestere ansatt

Per i dag består avdelingen av leder, rådgiver og fagleder startlån og tilskudd. Fra juni er også to miljøvaktmestere på plass.

Miljøvaktmesterne skal følge opp og bistå beboerne slik at de mestrer sine boforhold. De skal drive oppsøkende arbeid, men det er selvsagt frivillig om man vil motta hjelpen.

 

Dette gjør Boligservicekontoret

  • Råd og veiledning til personer som trenger hjelp med bolig - for eksempel unge etablerere som ikke vet hvordan man skal gå frem, personer som skal leie privat og veiledning til personer som trenger bolig.
  • Koordinering mellom kommunale instanser slik at innbyggerne opplever «en dør inn» i boligsammenheng.
  • Startlån og tilskudd
  • Kommunale gjennomgangsboliger

– Vi hjelper alle som har behov for råd og veiledning, ikke bare de som har store utfordringer med boligsituasjonen, sier Bogetun Johansen.

I tillegg til dette jobber også Boligservicekontoret med flere prosjekter.

  • Leie til eie - For eksempel er kommunen inne i prosjektene på Lille Komsa. Her kommer det 15 «leie til eie-boliger», som Boligservicekontoret administrerer. Disse vil bli lyst ut gjennom kommunens kanaler når de er klare.
  • Flere utleieboliger - Det jobbes kontinuerlig med å få flere utleieboliger tilgjengelig. Dette gjøres i samarbeid med private utbyggere, gjennom tilvisningsavtaler.
  • Digital søkeprosess for kommunale gjennomgangsboliger - Alta kommune er pilotkommune og i løpet av kort tid vil paprsøknad byttes ut med digital søkeprosess.