1. november startet kampanjen til  Akan (Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetspolitikk), de aller fleste arbeidslivsorganisasjonene og Helsedirektoratet. Kampanjen består av 3 korte filmsnutter, med et humoristisk preg, som tar opp temaet alkoholpress i sosiale anledninger. En jobbfest eller et julebord skal være en inluderende og sosial tilselning for å styrke fellesskap og arbeidsmiljø. Derimot er det 300 000 nordmenn som har latt være å delta på slike tilstelninger på grunn av kollegaers alkoholbruk, og flere enn hver tredje sier det er problematisk at enkelte kollegaer blir for beruset på de samme arenaene. Filmene og mer informasjon om kampanjen kan du se her.

Økt bevissthet rundt alkohol

Det handler ikke om å bli total-avholdsperson, men om å bli mer bevisst på de signalene vi sender ut til våre kollegaer og ikke minst familie. Om noen velger å ikke nyte alkohol er det en privatsak. Det er mye god drikke som har alkoholfrie alternativer. Både i matvarebransjen og på Vinmonopolet opplever de økt etterspørsel etter alkoholfrie alternativer, spesielt fra de yngste aldersgruppene. Alkoholbruken blant unge voksne har gått nedover de siste 20 åra og 6 av 10 studenter etterspør flere alkoholfrie arrangement enn tidligere. De nye trendene kalles "NoLo" som betyr Now or Low alcohol, som oversatt til norsk innebærer å velge alkoholfritt eller drikke med lav alkoholprosent. Motivasjonen ligger i å passe bedre på kroppen sin da alkohol har mye kalorier (det dobbelte av sukker) i tillegg til besrusende effekter. Flere er opptatt av å være mer edruelig og klartenkt i sosiale lag og at en ikke anser det nødvendig å være påvirket for å hilse på andre, melder NRK Rogaland. 

I dagliglivet kan en som eksempel se på vinlotteri på jobb som en uskyldig ting for kollegaer en gang per uke. De mest bevisste kaller det fredagslotteri - hvor en vin med alkohol kan være et alternativ, men også eksempelvis en kurv med sjokolade eller biletter til kino. Da er det valgfritt hva en tar, og ikke som hos noen ansatte hvor vinflaskene bare havner i et arkivskap og hoper seg opp sammen med de andre en har vunnet gjennom årenes løp. Det er ikke vinen i seg selv en ønsker å oppnå men spenningen ved loddtrekningen, og den bør alle få oppleve å være inkludert i. 

Respekter andres valg

Det er en myte at litt alkohol er sunt, dette har oppstått når en ser på kun de positive ingrediensene i alkoholen - som man i praksis ikke kan skille ut og drikke - uten å få med seg de negative. Jo eldre vi blir jo mindre alkohol tåler vi også - da blodet vårt er mye mer "utvannet" enn når vi var yngre. Forskere har avdekket at all alkoholbruk er "skadelig" for kroppen, men jo større forbruk jo større negativ påvirkning får det, også på hjernen som bli rmindre (forskning.no). Dersom en 50-åring øker fra to til tre alkoholenheter pr dag (tilsvarer 1,5 øl, eller 1,5 glass vin) eldes personen 3,5 år. 

Bli ikke skuffet om kollegaen eller vennen din ikke drikker alkohol på festen, men respekter vedkommedes valg. Vedkommende slipper jo å tenke på bilhenting dagen etterpå, evt være i dårlig form til morgendagens aktiviteter. Kanskje det kunne være verdt å prøve?