Tidligere spurte vi innbyggerne våre om de hadde innspill til hvor det kunne effektiviseres eventuelt kuttes i kollektivtilbudet som berørte Alta kommune. Her har vi samlet innspillene i et brev som vi vidersendte til Troms og Finnmark fylkeskommune. Brevet kan du lese i sin helhet her. Vi mottok ca 15 - 20 henvendelser fra befolkningen på dette, ca 15 av dem via mail.

Forslagene omhandler i stor grad å unngå dobbelkjøring av ruter med veldig kort tid i mellom, samt kutte ut ruter som synes lite benyttet.