Altagårdshagen tilbyr hjemmebaserte tjenester til personer som har utfordringer med hukommelsen

Vi har følgende tilbud:

  • Demenskoordinator og hukommelsesteam som følger opp henvendelser, har pasient- og pårørendekontakt og drive utredning i samarbeid med fastlegene. Hukommelsesteamet skal også koordinere andre tjenester ved behov. Noen ganger kan det være behov for en av våre tjenester, andre ganger flere. Vi er behjelpelig med å finne løsninger som passer hver enkelt bruker og deres pårørende.
     
  • Hjemmesykepleie (arbeidslag) med fokus på tillitsskapende arbeid, ernæring og pårørendekontakt.
     
  • Dagsenter og døgnavlastning  med fokus på aktivitet, sosialt samvær og mestring i hverdagen.