– Prisen gir oss et ekstra løft og er en stor anerkjennelse for pårørendearbeidet vi driver i Alta, sier Linda Kristin Suhr, prosjektleder i pårørendeprosjektet «fra usynlig til verdsatt og inkludert».

Prisen ble delt ut digitalt under årets pårørendekonferanse 21. september. Prisen ble delt ut av statsråd Ingvild Kjerkol.

Det er sjette året på rad at prisen deles ut.

Alta mottar prisen hovedsaklig på grunn av prosjektet «Pårørendestøtte - fra usynlig til verdsatt og inkludert», som har tatt pårørendearbeidet på alvor. Det har vært gjennomført målrettet arbeid med pårørende i alle aldersgrupper. 

– Det er tydelig forventet i alle ledd at pårørende i Alta skal bli sett, hørt og involvert. informasjon til pårørende er lett tilgjengelig på ulike nettsteder, og kommunen har informert om pårørendearbeidet sitt både i lokalpresse og på ulike arenaer. De har også et eget pårørendearbeid for den samiske delen av befolkningen, sier Unn Birkeland, juryleder og daglig leder ved Pårørendesenteret i Stavanger i pressemeldingen som er sendt ut i forbindelse med prisutdelingen.

For Alta kommune er prisen en stor oppmuntring. 
– For de pårørende er prisen et veldig viktig signal om at vi er på god vei for å løfte pårørende fra usynlig til verdsatt. Det er også en anerkjennelse til alle som jobber med pårørende i Alta, sier ordfører Monica Nielsen i Alta kommune.

Juryen har også i sin begrunnelse merket seg arbeidet for unge pårørende. 
– Alle lærere og alle elever på 7. trinn får opplæring i bruk av mestringsverktøy for barn som pårørende. Det er forbilledlig, sier Unn Birkeland.

 

 

 

Fra utdelingen av årets pårørendekommune for 2022
Fra utdelingen av årets pårørendekommune for 2022

Fakta om prisen

Det kom inn 34 nominasjoner fordelt på 21 kommuner til Årets Pårørendekommune. Alta får prisen i konkurranse med blant andre Ørland, Oslo og Porsgrunn kommune. Prisvinneren får 10.000 kroner som skal brukes til kompetanseheving. I tillegg får kommunen et spesiallaget kunstverk av Stanley Stornes. 

Årets jury har bestått av representanter fra Nasjonalforeningen for folkehelsen, Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse (LPP), Kommunenes Sentralforbund (KS), 
Nettverk for pårørendeforskning, Fagforbundet, Pårørendesenteret og fjorårets vinner Kristiansand kommune. NKS veiledningssenter i Nord Norge var også med, men meldte seg inhabil på bakgrunn av nært samarbeid med Alta kommune i pårørendeprosjektet.