Til sammen 35 ansatte har flyttet inn i nye lokaler i E4 på Alta helsesenter. Kommunalleder, virksomhetsledere, kommuneoverlegene, rådgivere og saksbehandlere i helse og sosial er nå samlokalisert.

– Gevinsten er åpenbar når det gjelder muligheten for kjappe avklaringer og daglig kontakt mellom folk som jobber med det samme. Det vil gi mer effektiv bruk av tid, behov for færre formelle møter og bedre kvalitet i arbeidet vi gjør, sa kommunedirektør Oddvar Konst i sin åpningstale.

Fredag 5. april var det offisiell åpning av lokalet. Tilstede var ansatte, entreprenør med underentreprenører, prosjektledere med mer.

Odvar Konst åpningstale
Kommunedirektør Oddvar Konst var en av de som holdt tale. Foto: Astrid Krogh

Vel anvendte penger

Totalt har prosjektet kostet 45 millioner kroner. Et 50 år gammelt bygg gjemmer på mange hemmeligheter, som kommer frem når man begynner jobben. Det fortalte prosjektleder i Alta kommune, Trine Østmo.

– Jeg var litt skeptisk. Dette var et «risky» prosjekt. Men i samspillsfasen med entreprenøren, T. Johansen, fikk vi avdekket alle risikoene. Blant annet at taket måtte gjøres noe med. Det var lekk. 

Også kommunedirektøren trakk frem godt samarbeid med entreprenør.

– Det var et risikabelt prosjekt og ikke alle trodde det var mulig å gjennomføre. Men med god prosjektledelse og godt samarbeid med en fleksibel og samarbeidsvillig entreprenør og underentreprenører, samt brukermedvirksning, så har vi kommet i mål. 

Østmo trakk også frem miljøaspektet.

– Jeg synes vi kan være stolte av oss selv. Dette er et godt miljøprosjekt. Vi har renovert og brukt det som kunne gjenbrukes.

Prosjektleder Trine Østmo
Prosjektleder Trine Østmo innrømte at hun var skeptisk til prosjektet i starten. Hun ga ros til entreprenør for godt samarbeid slik at prosjektet ble vellykket. Foto: Astrid Krogh

Ny avdeling skal gi økonomisk gevinst

I forbindelse med at ansatte er flyttet til samme lokasjon, så er en ny avdeling opprettet; tjenestekontoret. Alle saksbehandlere og koordinatorer, til sammen 12 stillinger, sitter nå sammen og tar seg av helt avgjørende samhandling med brukere av våre tjenester.

– Ved å slå sammen saksbehandlerressursene får vi nå et robust kontor der vi kan overlappe og hjelpe hverandre. Gevinsten må komme, og den vil være kortere saksbehandlingstid, bedre kvalitet på vedtak og planer, og bedre forutsigbarhet på kostnadssiden. Dette kommer til å være positivt for innbyggere og brukere av våre tjenester, og ikke minst forventer vi at dette også skal ha en positiv innvirkning på vår økonomiforvaltning, sa kommunedirektøren.